O FIRMIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie działa jako spółka prawa handlowego od roku 2000. Wówczas, ze względu na konieczność stosowania procedur zamówień publicznych nastąpiło przekształcenie przez podział istniejącej do 1973 r. jednostki budżetowej zajmującej się zarządzaniem, budową, remontami i utrzymaniem dróg na terenie miasta woj. chełmskiego. Wyodrębniona firma – spółka komunalna Skarbu Gminy Miasto Chełm, decyzją założyciela ograniczyła profil działalności do wykonawstwa robót drogowych: inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz utrzymaniowych (zimowe, letnie, czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych ulic miasta Chełm). Na skutek tego spółka prowadząca działalność w warunkach rynkowych realizuje obok komunalnych zadań gminy Chełm z zakresu drogownictwa również zamówienia innych podmiotów budżetowych i prywatnych z terenu woj. lubelskiego pozyskane w wyniku wygranych przetargów.
Doświadczenie

Doświadczenie

Trzon naszej kadry tworzą wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy zdobywali doświadczenie na budowach w wielu regionach województwa lubelskiego

Technologie

Technologie

Naszą dewizą jest wysoka jakość wykonywanych usług zdobyta podczas realizacji zróżnicowanych zadań dająca gwarancję dokładności oraz rzetelności

Oferta

Oferta

Nasza oferta dotyczy budowy, modernizacji i remontów: dróg, ulic, chodników i parkingów a także usługi laboratorium drogowego w zakresie badań materiałów i nawierzchni.

 Informacja na temat Powszechnego Spisu Rolnego

Informacja na temat Powszechnego Spisu Rolnego

Informujemy, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany jest spis rolny. Obejmuje on swoim zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spis realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Powszechny Spis Rolny jest prowadzany metodami:
1) samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spisrolny.gov.pl
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:
2) samospisu przez telefon
, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.
3) bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia miejsca do samospisu dla rolników. W Urzędzie Miasta Chełm punkt działa przy ul. Lubelskiej 65, pok. 33, w godzinach pracy Urzędu.
Przed wizytą prosimy skontaktować się z najbliższym Urzędem Statystycznym lub Urzędem Miasta Chełm w celu umówienia wizyty, tel. do Urzędu Miasta Chełm 82 564 32 06.
W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów i usług, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 14:45 - telefon komórkowy 660 511 009 (całodobowo na czas trwania akcji Zimowego Utrzymania Dróg).

GALERIA